VVS MONTÖREN I BARA

ALLT INOM VVS

Rotavdrag.

Vi erbjuder ROT-avdrag vilket innebär att vi gör arbetskostnaden direkt på fakturan. 

Vad är rot avdrag?
Ett ROT-avdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Läs mer på Skatteverkets hemsida